Hvala što ste posetili naš internet sajt i prodavnicu www.neptundoo.rs.

Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta/prodavnice (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Prodaja robe preko internet sajta predstavlja prodaju na daljinu i vrši se u okviru registrovane delatnosti privrednog društva NEPTUN d.o.o., Temerin, ul. Novosadska 212, mat.br. 08447039, PIB: 100816952, tel.:  .

Privredno društvo NEPTUN DOO d.o.o. Temerin (u daljem tekstu: Prodavac) prodaje robu, a korisnik usluga koji koristi usluge internet sajta i prihvatio je uslove korišćenja kupuje robu (u daljem tekstu: Kupac). Kupac i Prodavac zaključuju kupoprodajni ugovor elektronskim putem i u elektronskom obliku na osnovu elektronske poruke, tako da je ugovor u elektronskom obliku u potpunosti punovažan bez pečata i potpisa. Ugovor se smatra zaključenim kada Prodavac primi elektronsku poruku i onda na nju odgovori da prihvata odnosno potvrđuje  porudžbinu (primi porudžbinu putem emaila i onda na isti način odgovori Kupcu i dogovori sve detalje oko ponude).

Osnovne karakteristike robe se mogu naći na ovom internet sajtu.

Prodajna cena robe je jasno označena za svaku robu, a uslugu isporuke robe vrše kurirske službe na teritoriji Republike Srbije na adresu koju ste napisali za isporuku i kod plaćanja je naveden tačan trošak isporuke za svaku porudzbinu. Isporuka kupljene robe Kupcu najčešće traje 1 do 2 radna dana što najviše zavisi od kurirskih službi i za svaku porudžbinu će obavezno dobiti račun.

Kupac robu koju kupuje preko ovog internet sajta može platiti pouzećem u gotovini kurirskoj službi u trenutku isporuke robe Kupcu i može platiti preko računa unapred, pre isporuke robe, prema instrukcijama za plaćanje koje Prodavac pošalje emailom Kupcu.

Kupac može da odustane od kupoprodajnog ugovora u roku od 14 dana od dana kada je primio robu i da traži povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, bez navođenja razloga za odustanak Prodavcu. Rok za povraćaj sredstava Kupcu je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane Kupca, a nakon što Prodavac primi nazad robu od Kupca u originalnom pakovanju, neoštećenu i sa računom koji je Kupac primio prilikom kupovine. Troškove vraćanja robe snosi Kupac, osim kada Kupac od Prodavca dobije pogrešnu ili neispravnu robu.

Kupac takođe može izjaviti reklamaciju na kupljenu robu Prodavcu na email adresu office@neptundoo.rs zbog nesaobraznosti robe sa osnovnim karakteristikama robe koje se mogu naći na ovom internet sajtu, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Prodavac će  najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije elektronskim putem odgovoriti Kupcu na izjavljenu reklamaciju i obavestiti ga o načinu rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste ili duže ako se tako dogovore Kupac i Prodavac.

U slučaju odustanka Kupca od kupoprodajnog ugovora ili raskida kupoprodajnog ugovora usled opravdane reklamacije, Prodavac će Kupcu vratiti iznos kupoprodajne cene uplatom na tekući račun Kupca.

Na ugovorni odnos između Kupca i Prodavca primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača i svih ostalih relevantnih zakona Republike Srbije.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Autor ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

Google Analytics

Na našoj veb lokaciji koristimo „Google Universal Analitics“ kompanije Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043 USA (u daljem tekstu „Google“). Primarna svrha Google kolačića je da analizira ponašanje korisnika na veb lokaciji i na taj način pojednostavljuje i optimizira upotrebu veb stranice za korisnike.

Google i Facebook praćenje konverzija

Koristimo uslugu analize „Praćenje konverzija Google“ i „Praćenje konverzija Facebook“ koju su pružile kompanije Google i Facebook. Ovo postaje aktivno čim stignete na našu veb lokaciju putem oglasa koji smo postavili. Google koristi takozvani „kolačić za konverziju“, putem kojeg možemo prepoznati da ste došli na našu veb lokaciju putem oglašavanja. Facebook koristi takozvani „Facebook piksel“. Ovde imate i mogućnost da odbacite upotrebu kolačića tako što ćete napraviti odgovarajuća podešavanja u vašem pregledaču.

Google i Facebook remarketing

Koristimo tehnologije remarketinga koje obezbeđuju Google i Facebook za pružanje ciljanog oglašavanja korisnicima koji su već posetili našu veb lokaciju. Prikupljanje i procena korisničkih podataka vrši se samo anonimno. Ovde imate i mogućnost da odbacite upotrebu kolačića tako što ćete napraviti odgovarajuća podešavanja u vašem pregledaču.

Izmena uslova korišćenja

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.